22190
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22190,page-child,parent-pageid-22071,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Urbanisme

 1. Ampliació de la xarxa de carrils bici i de vianants, i connexió dels diversos trams de la xarxa actual per tal de facilitar la pràctica del ciclisme dins el nucli.
 2. Millora de la connexió amb el barri de la Plana i adequació del Camí Fondo i del Camí Mas de la Cuca, per tal de garantir-ne la seguretat per a vianants i vehicles.
 3. Estudi d’una nova solució per al pas de persones des del barri del Colomí cap al Poligon l’Estació que en garanteixi la seguretat.
 4. Replantejar l’urbanisme de la façana marítima de la Pineda, amb una modernització del Passeig Marítim i una peatonalització de l’Avinguda Pau Casals.
 5. Estudiar la prolongació de la Via Màxima més enllà del Carrer de Violant d’Hongria i fins a connectar amb els polígons l’Alba i de l’Estació.
 6. Ampliació i urbanització de l’aparcament de l’estació de trens, fins a connectar-lo amb el carrer del Castellet, donant així una segona sortida per als vehicles.
 7. Estudiar una millor integració urbanística i/o paisatgística de la façana est del Complex en relació al carrer de l’Estadi, en el procés d’urbanització del nou complex Estadi Municipal.
 8. Estudi en profunditat de l’actual nomenclàtor per tal d’introduir de forma progressiva referències femenines en els noms dels carrers, places i espais públics.
 9. Establiment del nom “1 d’octubre” per a algun carrer, plaça o espai públic, en consideració de l’acord de plenari de gener de 2018, fins ara incomplert.
 10. Creació d’una reserva agrària per tal de protegir l’actual zona agrícola.
 11. Creació d’un hort municipal que generi ocupació i proporcioni recursos a entitats com el banc d’aliments.
 12. Manteniment adequat dels camins rurals més allunyats del nucli, sense necessitat d’asfaltar-los, però facilitant un correcte trànsit als seus usuaris; especialment als camins de la zona propera al Barranc de Mascalbó, zona de l’Aigüera d’Aigüesverds, Camí de la Carretera Vella de Salou, Camí de Vinyols a Tarragona, Camí del Mas del Blasi, Camí de les Comes d’Ulldemolins, Camí de la Canonja, etc.
 13. Realització d’un cens toponímic dels camins rurals de Vila-seca i, en base a aquest estudi, endegar un projecte per a la senyalització de tots aquests camins rurals; a l’inici, final i cruïlla de tots ells; on s’hi indiqui nom del camí, partida i recorregut.
 14. Elaboració i difusió d’un mapa rural de Vila-seca, que permeti la divulgació i coneixement dels camins rurals i les partides de terra entre el veïnatge.

 

Medi ambient i ecologia

 1. Subvencionar la instal·lació d’energia solar tèrmica i altres sistemes d’energia renovable per a les llars ja construïdes.
 2. Bonificació per l’aplicació de mesures de control i correcció de desviacions de les emissions efectuades per part de la indústria del municipi.
 3. Implementació d’una xarxa de punts de càrrega elèctrica ràpida per a vehicles als tres nuclis de població i adquisició del compromís institucional de crear punts de càrrega nous en cada aparcament que es creï o s’adeqüi en el futur.
 4. Promoure la reconversió progressiva de la flota de vehicles municipals cap a una flota menys contaminant amb vehicles híbrids o elèctrics.
 5. Realització d’un estudi per resoldre a mitjà i llarg termini el problema de l’erosió de la platja de la Pineda, per tal de trobar una solució definitiva que eviti les extraccions periòdiques de sorra del fons marí.
 6. Realització d’un estudi independent de la qualitat de l’aire en el municipi i instal·lació de mesuradors permanents.

 

Transport i mobilitat

 1. Implementació d’un transport públic intraurbà (dins el nucli de Vila-seca), híbrid o elèctric, que doni servei tot l’any entre els principals pols del nucli -CAP, Estadi, Instituts, Conservatori, Nucli Antic- a preus socialment justos i de forma gratuïta per a determinats col·lectius, com ara la gent gran i el jovent.
 2. Implementació d’un transport públic internucli (que doni servei entre Vila-seca, la Pineda i la Plana) amb connexió amb la xarxa intraurbana, amb preus públics socialment justos i integrant la xarxa anteriorment esmentada.
 3. Construcció d’una estació d’autobusos, així com una ampliació de trajectes que permeti la fàcil connexió amb la Pineda, la Plana, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Aeroport de Reus i Estació del Camp.
 4. Habilitar més zones d’aparcament gratuïtes, especialment properes al nucli antic, que faciliten l’accés i revitalització d’aquest espai.
 5. Millora de l’accés al Parc de la Torre d’en Dolça per als vianants que no usen el pont sobre l’A7, considerant la alternativa d’accés des de l’Avinguda de l’Alcalde Pere Molas.
 6. Finalitzar el procés d’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers i en els edificis municipals, així com també facilitar-ho en els accessos als comerços.
 7. Estudi i millora de la seguretat viària del Camí de Cambrils.
 8. Aplicació de les mesures recomanades en l’Estudi de Seguretat Viària de Vila-seca de l’any 2016.
 9. Sol·licitud de construcció d’un pont sobre la C-14 que permeti la connexió dels dos trams del Camí Vell de Riudoms i un accés directe a la zona nord-oest del terme.
 10. Instal·lació de passos de vianants il·luminats de forma intel·ligent en aquells punts crítics per a la seguretat viària dels vianants.

 

Seguretat ciutadana, protecció civil i emergències

 1. Construcció d’una nova comissaria per a la Policia Local en una ubicació accessible i segura, amb espai suficient i adient per a la flota de vehicles del cos.
 2. Increment de la plantilla de funcionaris de la Policia Local, per tal de situar-nos als estàndards recomanats.
 3. Realització d’un estudi en profunditat de la seguretat a les zones rurals, que permeti prevenir futures actuacions.
 4. Implementació d’un sistema de comunicació directa entre els pagesos i la Policia Local, que permeti la seva localització immediata en cas d’emergència.
 5. Creació d’una plaça de funcionari públic municipal per a la incorporació immediata d’un tècnic local expert en seguretat.
 6. Elaborar un Pla Local de Seguretat d’acord amb el que estableix la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 7. Estudi de la necessitat d’implantar un Parc de Bombers a Vila-seca que cobreixi Vila-seca, La Pineda i Salou, especialment en època estival.

 

Infraestructures, logística i serveis generals

 1. Construcció d’una estació d’autobusos, així com una ampliació de trajectes que permeti la fàcil connexió amb la Pineda, la Plana, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Aeroport de Reus i Estació del Camp.
 2. Creació d’una xarxa municipal de Wi-Fi pública de lliure accés des de determinades places i/o parcs, especialment al nucli antic, amb cobertura les 24h.
 3. Ampliació de l’actual horari de servei de la xarxa wi-fi pública dels edificis municipals per tal que funcioni les 24h.
 4. Sol·licitar a ADIF una pantalla sonora entre l’Avinguda Ramon d’Olzina i l’estació, i entre la Canaleta i l’estació; que redueixi l’afectació sonora sobre les vivendes dels barris del Colomí i Nucli Antic, i que previngui el creuament de vies a nivell per part de la gent que creua al Polígon l’Alba.
 5. Sol·licitar a les companyies de serveis telefònics la resolució de l’actual problema de cobertura mòbil en determinades zones del municipi.
 6. Ubicació de lavabos públics amb sistema d’autorentat en diverses zones del municipi.
 7. Instal·lació de més papereres al nucli de Vila-seca.
 8. Instal·lació de punts de connexió elèctrica soterrats, integrats en el paviment actual de les places i punts on habitualment s’hi realitzen esdeveniments de caràcter públic i festiu; que permetin evitar l’actual muntatge de quadres elèctrics provisionals a l’entorn d’aquests espais.
 9. Lloguer o compra de nou enllumenat nadalenc per al nucli de Vila-seca.
 10. Estudi de la necessitat de disposar d’un nou vehicle de recollida de residus o d’una adaptació dels actuals, per tal de fer possible la recollida dins el nucli antic sense que aquesta tingui afectacions sobre el paviment.
 11. Modificació de l’horari de recollida de brossa per tal que afecti mínimament el trànsit urbà, especialment a les hores puntes de trànsit.
 12. Reinstaurar la recollida de residus selectiva en el nucli antic, sigui per mitjà de la modificació dels actuals contenidors o dels camions que n’efectuen la recollida.

 

Aigua

 1. Realització d’una auditoria de la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Vila-seca i Salou, així com de l’actual empresa concessionària (Sorea).
 2. Estudi de la municipalització de l’aigua per tal de recuperar la sobirania local sobre aquest bé de consum bàsic.
 3. Major i millor estratificació dels trams de la factura de l’aigua, per tal que la gent pagui només per l’aigua que consumeix. Així, s’aconsegueix penalitzar el malbaratament i impulsar l’estalvi de l’aigua de boca.
 4. Implantació de més fonts d’aigua potable, especialment a les zones esportives i concorregudes
 5. Impulsar un acord supramunicipal per tal de protegir l’aqüífer del Camp de Tarragona, mitjançant la reducció del consum públic i privat d’aigua de pous.

 

Parcs, jardins i espais protegits

 1. Preservar els camins del Parc de la Torre d’en Dolça sense asfaltar, a diferència del que preveu el pla de millora de l’Estadi Municipal de l’actual Govern.
 2. Establiment d’una zona de pícnic a la zona compresa entre el Raval de la Mar i el vial de servei.
 3. Remodelació completa del Parc de l’Hort d’en Pep i integració dels diversos espais de l’illa compresa entre els carrers Galceran de Pinós, Hort del Pep, Tenor Josep Forasté i Josep Anselm Clavé.
 4. Plantació de nou arbrat que proporcioni ombra a les places i carrers del municipi i reducció dels arbres que actualment generen excessiva brutícia.
 5. Creació d’un Hide (punt d’amagatall i observació d’aus) al Parc de la Torre d’en Dolça.
 6. Estudi del control de deposicions d’animals domèstics censats, per mitjà del seu estudi genètic.

 

Serveis funeraris i de culte

 1. Creació d’una sala de cerimònies funeràries aconfessionals annexa a l’actual tanatori.
 2. Construcció d’un crematori.
 3. Regulació per mitjà d’ordenança municipal de les cerimònies funeràries civils.