22199
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22199,page-child,parent-pageid-22071,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Participació ciutadana

Participació ciutadana i democràcia activa

 1. Crear mecanismes que garanteixin la possibilitat de presentar propostes ciutadanes als plens, incloses en l’espai de precs i preguntes.
 2. Impulsar l’organització de consultes populars no referendàries per a aquelles qüestions més importants del municipi, amb un mecanisme legal que permeti que qualsevol plataforma ciutadana pugui sol·licitar-ne la celebració.
 3. Establir un reglament de participació ciutadana, consensuat amb la societat civil vila-secana.
 4. Impulsar uns pressupostos veritablement participatius, reservant-ne una part a finalitats solidàries.
 5. Vetllar perquè les decisions preses des del consistori que puguin afectar a col·lectius concrets tinguin en compte aquests col·lectius des del primer moment en què es plantegin.
 6. Garantir mecanismes perquè la ciutadania pugui avaluar l’acció de les seves institucions.
 7. Crear la figura del defensor municipal del poble.
 8. Fer pedagogia per promoure la participació ciutadana en la vida política del municipi.

 

Transparència

 1. Fer una valoració global del patrimoni personal de cada càrrec electe de Decidim Vila-seca al principi i al final del mandat.
 2. Limitar la durada dels càrrecs electes de Decidim Vila-seca a dos mandats consecutius.
 3. Garantir que a la web de l’Ajuntament es pugui accedir fàcilment a la següent informació:
  • Totes les retribucions atribuïdes als membres electes del consistori.
  • Registre d’assistència i participació de tota la corporació municipal als plens.
  • Pressupostos més desglossats, indicant les empreses a les quals s’atorguen les concessions dels serveis municipals.
  • Agenda pública d’actes d’alcalde i regidors.
  • Tota la documentació derivada dels plens, comissions de govern, votacions i les futures propostes que podrà presentar la ciutadania.
 1. Realitzar auditories dels comptes de l’Ajuntament, del compliment dels programes electorals i del seguiment de l’execució de les mocions aprovades.
 2. Garantir la igualtat d’oportunitats en la contractació.

 

Relacions institucionals i comunicació

 1. Impulsar una administració local basada en els valors republicans.
 2. Obrir una Oficina d’Informació Ciutadana oberta al públic amb un horari conciliador.
 3. Impulsar una APP amb informació municipal.
 4. Optimitzar les xarxes socials com a canal de comunicació amb l’Ajuntament.
 5. Evitar que els representants públics utilitzin els mitjans informatius en benefici propi, assegurant una informació independent.
 6. Creació d’una emissora de ràdio municipal que informi de les notícies locals de Vila-seca.
 7. Acostar la informació municipal als tres nuclis de Vila-seca, amb actuacions com panells informatius electrònics o un vehicle informatiu.

 

Innovació digital i administració electrònica

 1. Crear espais wi-fi municipals, gratuïts i segurs.
 2. Millorar la web de l’Ajuntament, fent-la més interactiva, completa i intuïtiva.
 3. Crear una Oficina digital d’atenció a la ciutadania.
 4. Augmentar el nombre de tràmits que es puguin realitzar a través de la seu electrònica, intentant que progressivament es vagin equiparant amb el que es poden fer de manera presencial.
 5. Implementar la factura electrònica.
 6. Aplicar mesures per disminuir l’ús del paper en l’administració local.
 7. Utilitzar dades obertes, en un format àgil i no estàtic, substituint la documentació escanejada o en PDF per altres formats que permetin el tractament de les dades (CSV, XML, JSON, etc.).
 8. Assegurar que des de l’Ajuntament es posin tots els mitjans per facilitar tant l’accés a la informació com el seu ús.
 9. Aplicar polítiques destinades a reduir la fractura digital als col·lectius amb risc d’exclusió social.

 

Governació, gestió interna i recursos humans

 1. Aplicar una redistribució general de les tasques municipals per optimitzar els serveis a les persones en tots els àmbits de l’Ajuntament.
 2. Signar un conveni laboral amb els treballadors municipals abans d’1 any.
 3. Invertir en recursos humans i materials per a una administració més àgil i productiva.
 4. Aplicar mesures concretes que afavoreixin la conciliació familiar dels treballadors municipals.
 5. Augmentar la gestió directa des del mateix Ajuntament, disminuint l’externalització de serveis.
 6. Realitzar una avaluació anual de riscos psicosocials entre els treballadors municipals.
 7. Incorporar un Pla d’Igualtat per tal d’assegurar que els treballadors i les treballadores municipals tinguin les mateixes oportunitats.
 8. Establir protocols per detectar i combatre qualsevol tipus d’assetjament (sexual, laboral, etc).