22192
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22192,page-child,parent-pageid-22071,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Acció Social

Educació

 1. Realitzar un estudi per detectar les necessitats de millora dels equipaments educatius.
 2. Ampliar l’oferta d’estudis postobligatoris, comptant també amb els alumnes amb necessitats especials.
 3. Assegurar la implementació de l’Escola Oficial d’Idiomes.
 4. Dotar de vetlladors per a alumnes amb necessitats especials a les llars municipals i en hores d’acollida i menjador escolar, sempre que sigui necessari.
 5. Participar activament en els Consells Escolars de Centre com a lloc privilegiat per copsar les necessitats de la comunitat educativa, assegurant-hi la presència de representants de tots els partits polítics presents al consistori.
 6. Potenciar el Consell Escolar Municipal en compliment del reglament.
 7. Mantenir reunions periòdiques amb el Departament d’Educació per estudiar i planificar necessitats/ taula de planificació.
 8. Afavorir debat sobre la jornada continuada en els centres educatius.
 9. Suport a la xarxa d’AMPAS, creant un espaiu col.lectiu de treball i ampliant-ne l’abast d’actuació a clubs esportius, centres cívics, biblioteca, esplai, per facilitar la gestió pròpia de les activitats segons les necessitats.
 10. Actualitzar el protocol d’absentisme, potenciant la figura del tècnic d’absentisme.
 11. Continuar amb el projecte de l’Aula 15, adequant-lo a les necessitats dels usuaris.
 12. Ampliar l’oferta de cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística.
 13. Recuperar el servei municipal de Centre Obert com un espai de lleure educatiu per a tots els infants i adolescents del municipi.
 14. Ampliar l’horari i les activitats de la ludoteca.
 15. Promoure activitats extraescolars als instituts, repàs i aules d’estudi amb accés a Internet.
 16. Adequar les places de llars d’infants municipals a les necessitats reals, ampliant els criteris de bonificacions i rebaixant el topall econòmic per accedir-hi.
 17. Potenciar el Pla Educatiu d’Entorn d’acord amb els seus objectius: contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana, consensuat a partir de les necessitats i interessos de la comunitat educativa.

 

Acció social

 1. Dur a terme un estudi de vulnerabilitat general del municipi
 2. Crear un Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies amb atenció al municipi, en què s’hi realitzin cursos de parentalitat positiva, consultes familiars, etc.
 3. Municipalització dels serveis socials i del Servei d’Atenció al Domicili.
 4. Implementar bonificacions per a activitats extraescolars, també als caps de setmana, i per a l’hora d’acollida.
 5. Ampliar les bases d’ajuts d’urgència, atenent totes les dimensions vitals de persones i famílies.Augmentar els pisos d’emergència social,
 6. Creació d’un servei d’acompanyament en processos de denúncia de violència masclista i d’una taula de coordinació contra la violència masclista.
 7. Crear una borsa de treball i/o voluntariat per a donar resposta  necessitats personals i/o familiars.
 8. Garantir el dret d’empadronament amb revisions periòdiques.

 

Salut

 1. Creació d’un segell de qualitat que certifiqui la formació en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries per als establiments de restauració
 2. Formació en Reanimació Cardiopulmonar (RCP) als centres educatius i per als treballadors municipals
 3. Ampliar els punts de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) a tot el municipi
 4. Creació d’un equip d’atenció en situacions de dol
 5. Potenciar el Consell de Salut com a espai privilegiat per a conèixer les necessitats del municipi en aquest àmbit i promoure de forma coordinada les actuacions necessàries.
 6. Fer una Guia del CAP per conèixer l’oferta dels serveis de salut que hi ha al municipi
 7. Revisió del conveni del CAP per ampliar els serveis i especialitats: logopèdia, pediatria en atenció continuada, etc.
 8. Reversió de privatitzacions, externalitzacions i/o gestió privada de serveis de salut.
 9. Creació a mitjà – llarg termini d’un centre sociosanitari. Mentre no sigui possible, dotar les places existents a la Residència amb els professionals necessaris
 10. Revisió dels convenis i de l’externalització de la residència municipal, amb criteris tècnics i socials.
 11. Fomentar l‘atenció sanitària a domicili per a persones amb dificultats de mobilitat.
 12. Millorar la comunicació entre els pacients i l’equip sanitari, potenciant un canal de xat, grups de suport virtuals i espais de trobada entre els propis pacients.
 13. Fomentar espais de trobada entre els centres educatius i el CAP, preferentment a partir del Consell de Salut, per a trametre informació sobre problemes de salut que es poden trobar habitualment als centres (al.lèrgies, intoleràncies, addicions…) i formació en la prevenció.

 

Gent gran

 1. Creació d’un cens de la gent gran que viu sola i implementar un projecte de seguiment.
 2. Fomentar la relació intergeneracional i l’acompanyament creant una borsa de voluntariat municipal, acords amb associacions,  gent aturada…
 3. Ampliar el servei de teleassistència, en especial a aquells llocs del municipi on no hi ha cobertura telefònica per a cobrir el servei a nivell privat
 4. Crear un Consell de la Gent Gran.

 

Polítiques d’igualtat i feminisme

 1. Crear una Regidoria d’Igualtat
 2. Elaborar un Pla Municipal d’Igualtat i LGTBI+
 3. Creació d’una Comissió d’Igualtat, responsable d’assegurar la implementació, seguiment i avaluació del Pla d’igualtat
 4. Incorporar la perspectiva feminista al Pla urbanístic municipal.
 5. Crear un canal de denúncies i queixes, derivades de la no acceptació de la diferència, amb garantia de confidencialitat, per a qualsevol habitant del municipi.
 6. Promoure la formació en coeducació i LGTBI+ en els centres educatius.
 7. Incorporar la visió de gènere de forma transversal en les diferents àrees de l’Ajuntament.
 8. Recolzar les accions d’associacions feministes del municipi.
 9. Treure la simbologia binària home/dona de tots els serveis municipals.

 

Acollida i diversitat

 1. Pla d’acollida als nouvinguts que garanteixi l’accés als serveis bàsics i l’acompanyament durant el temps necessari per a incloure’ls en la vida municipal.
 2. Creació d’espais d’acollida i intercanvi cultural (costums, gastronomia…)
 3. Creació d’un Consell Local Intercultural
 4. Disposar d’un tècnic d’integració intercultural a l’Ajuntament.
 5. Fomentar les parelles lingüístiques, com a metodologia d’aprenentatge col.lectiu, de les llengües que es parlen al municipi.
 6. Proposem ser municipi d’acollida per a refugiats.

 

Diversitat funcional

 1. Fomentar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, prèvia detecció de necessitats.
 2. Promoure activitats de lleure i esport per a la població amb diversitat funcional, amb un servei de monitoratge adient.
 3. Adaptació dels edificis i espais públics i de la informació institucional bàsica a les diverses funcionalitats (manca de visió, d’audició, mobilitat, etc.)
 4. Facilitar el transport al CAP per a les persones amb dificultats de mobilitat.

 

Habitatge

 1. Estudiar la possibilitat de fer una borsa d’habitatge per als joves, amb preus accesibles
 2. Augment del nombre de pisos de protecció oficial, tant de venda com de lloguer.
 3. Crear un Cens d’habitatges buits, establint la possibilitat de penalitzacions econòmiques als propietaris que es neguin a què estiguin ocupats, per tal d’afavorir-ne el lloguer a preus assequibles.
 4. Campanya de prevenció de pobresa energètica.

 

Infància i joventut

 1. Incorporació d’un tècnic de joventut en la plantilla de treballadors municipals.
 2. Creació d’un Consell Local de Joventut.
 3. Implementació del Consell Municipal d’Infants, amb l’objectiu de promoure la participació i la formació per a la ciutadania des de la infància.

 

Relacions cíviques

 1. Potenciar la creació d’una comissió amb la representació de tots els barris del municipi per a treballar en xarxa i fomentar les relacions.
 2. Crear la figura d’un mediador veïnal a nivell municipal per resoldre problemes de relació entre el veïnat.
 3. Potenciar el coneixement i la cura col·lectiva de l’entorn.