22203
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22203,page-child,parent-pageid-22071,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Title Image

Acció Cultural, Associacionisme i Esports

Cultura

 1. Creació d’un Institut Municipal d’Acció Cultural, que inclogui la conversió i millora del Patronat de Música actual. Aquest nou institut municipal es gestionarà de manera autònoma i amb una dotació pressupostària independent i suficient, com a ens responsable de la gestió i promoció de la cultura en general, en què, a més de la música, s’hi inclourà la gestió transversal del patrimoni, la cultura, la història local, l’associacionisme i les festivitats.
 2. Transformació de la Biblioteca Municipal, adequant-la als temps actuals, amb suficients espais de lectura i de serveis, sales d’estudi individuals i en grup, i els mitjans tècnics adients.
 3. Integrar les biblioteques escolars en la xarxa de biblioteques municipals, incloent-hi la creació de la figura del bibliotecari escolar, que s’encarregui de la gestió d’aquestes biblioteques escolars.
 4. Increment de la plantilla professional de la biblioteca de cara a una ampliació de l’horari d’atenció al públic.
 5. Ampliació i millora de serveis dels punts de lectura de la Pineda i de la Plana.
 6. Fomentar l’ampliació de l’oferta, la promoció i la formació de la dansa al municipi.
 7. Garantir una programació estable i de qualitat de teatre en petit format.
 8. Organitzar un cicle de cinema alternatiu, proposant l’activitat a les sales del municipi que puguin acollir aquesta pràctica.
 9. Mantenir i redefinir el FICVI, amb l’objectiu de singularitzar-lo respecte d’altres festivals de curtmetratges similars que s’organitzen en poblacions properes.
 10. Impulsar una programació estable d’espectacles familiars (música, teatre, dansa, cinema…).
 11. Facilitar, a través de convenis específics, que els veïns i veïnes amb diversitat funcional i/o risc d’exclusió social accedeixin a la programació cultural que es faci al municipi.

 

Música

 1. Compromís per la millora de les condicions i els serveis de l’actual Escola de Música i Conservatori.
 2. Ampliar la formació musical a altres estils diferents de la música clàssica, com el jazz o la música moderna. Aquesta ampliació també es donaria a través de tallers destinats a obrir i enriquir la sensibilitat musical en totes les edats.
 3. Creació de beques per a les matrícules de l’Escola de Música i Conservatori, amb l’objectiu que els recursos econòmics de les famílies no siguin un impediment a l’hora d’accedir a aquesta formació musical.
 4. Recuperació de la Fira de la Música al Carrer.
 5. Ampliar la programació musical a tots els nuclis del municipi perquè englobi tots els seus estils i s’adreci a tota la població, fent especial esment al públic infantil i juvenil, amb una programació continuada al llarg de tot l’any.
 6. Facilitar l’accés d’aquesta programació musical a col·lectius amb risc d’exclusió social i/o amb diversitat funcional, per tal de fomentar la integració i la cohesió social d’aquests sectors de població.
 7. Crear un catàleg de formacions musicals i solistes del municipi, de tots els estils musicals, prioritzant-ne la contractació en esdeveniments i festes locals i promocionant-ne els participants dins i fora del municipi.
 8. Proposar un canvi en les ordenances municipals perquè es permetessin els concerts en viu en els bars i cafeteries de Vila-seca, amb una regulació molt específica que garanteixi el descans dels veïns.

 

Associacionisme cultural

 1. Creació d’un casal d’entitats; un espai físic destinat a l’associacionisme cultural, amb espais dedicats a reunió, activitat, conferència i agrupació d’entitats culturals, grups d’acció o grups de persones, adequant-los a les necessitats de cadascuna d’elles.
 2. Creació del Consell Local d’Entitats, depenent de l’IMAC.
 3. Fomentar i facilitar la creació d’espais associatius que representin les diferents comunitats d’origen estranger de Vila-seca, representats al mateix Consell Local d’Entitats, per tal de visibilitzar aquests col·lectius i promoure’n la integració.
 4. Establiment d’una oficina o punt de suport i acompanyament tècnic a les entitats culturals del poble, en termes de gestió econòmica i administrativa, depenent també de l’IMAC.
 5. Convocar una taula de treball amb les societats recreatives històriques de Vila-seca amb l’objectiu d’establir actuacions per garantir-ne la supervivència, creant un espai de diàleg directe on es posin de manifest necessitats i oportunitats respecte el futur d’aquestes entitats.
 6. Foment de les activitats per donar a conèixer la realitat de les entitats culturals i els seus espais a la resta de la ciutadania, com el Dia de l’Associacionisme Cultural o les jornades de Viu el Seguici amb els Cinc Sentits.

 

Festes i esdeveniments

 1. Creació d’una Comissió de Festes, depenent de l’IMAC i integrada per representants de diferents entitats de Vila-seca, que actuï d’acord amb un reglament propi.
 2. Creació d’un catàleg d’elements festius singulars de Vila-seca, començant per la Festa dels Reis, amb l’objectiu no només de protegir-los sinó també de consolidar-los.
 3. Potenciar la Festa de Sant Jordi, amb la participació de les entitats culturals del municipi, per tal de fomentar i fer créixer la sensibilitat pel món literari entre la població.
 4. Potenciar i facilitar les activitats festives i culturals promogudes per part de les entitats vila-secanes i defugir l’actual model de contractació d’espectacles, que ens ofereix unes festes amb poca activitat i un alt cost.

 

Memòria Històrica

 1. Crear la Comissió per la Memòria Històrica, depenent també de l’IMAC, amb presència tant de l’Ajuntament com de l’associacionisme social i cultural vila-secà.
 2. Establir un pla d’actuacions concretes per a donar a conèixer la història antiga i recent de Vilaseca, amb l’objectiu d’augmentar el sentiment de pertinença de la població i, d’aquesta manera, millorar-ne la cohesió social.
 3. Promoció i difusió del projecte Banc d’ADN per tal d’afavorir la identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil, oferint assessorament i acompanyament a tots els vila-secans i vila-secanes que estiguin buscant els seus familiars desapareguts.
 4. Crear un memorial en record de les víctimes civils dels bombardejos feixistes durant la Guerra Civil a Vila-seca.
 5. Eliminació de les plaques i referències franquistes que encara resten a dia d’avui a Vila-seca.

 

Patrimoni

 1. Creació d’un catàleg de Béns Culturals d’Interès Local, amb l’objectiu de preservar-los i donar-los a conèixer per tal de posar-los en valor.
 2. Protegir els actes o esdeveniments culturals i festius realitzats per la xarxa associativa de Vila-seca que representen un bé patrimonial immaterial d’especial interès, amb la intenció de fomentar-ne la participació, la seva preservació i una difusió adequada.
 3. Organització de visites guiades al patrimoni vila-secà, en activitats com les Jornades Europees de Patrimoni i d’altres que permetin l’accés a elements patrimonials desconeguts del municipi, per tal de donar-lo a conèixer a tota la població.
 4. Creació d’una plaça de Tècnic Superior en Arxivística per a l’Arxiu Municipal, tal i com obliguen els articles 21 i 22 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, de la Generalitat de Catalunya.
 5. Remodelació de l’Arxiu Municipal, amb l’objectiu d’adequar-ne les instal·lacions i els serveis per a una millor preservació documental i difusió dels fons custodiats.
 6. Realitzar una campanya de recuperació de patrimoni documental en associacions, empreses i famílies vila-secanes.

 

Esports i activitat física

 1. Creació del Consell d’Entitats Esportives, integrat per les entitats i clubs de l’àmbit esportiu, i amb la participació del Regidor d’Esports i dels tècnics municipals d’esports. Aquest consell tindria com a objectiu l’assessorament a la Regidoria d’Esports perquè vetlli per les necessitats de les entitats esportives vila-secanes, millorant-ne el rendiment, i pel foment de l’esport i l’activitat física en general al municipi.
 2. Increment de l’àrea d’esports de l’Ajuntament, ampliant-la també a l’àmbit de l’activitat física i dotant-la dels recursos humans i econòmics necessaris, per tal que es puguin promoure i facilitar activitats esportives al llarg de l’any i durant les festes majors, vinculades sempre a la decisió del Consell d’Entitats Esportives, i destinades a la promoció de la pràctica esportiva i de l’activitat física en general, amb especial atenció a la infància, a les dones, a la gent gran i a les persones amb diversitat funcional.
 3. Augment de les subvencions per al foment de l’esport base com a escola de valors necessària per a la cohesió social, la integració i el creixement individual.
 4. Potenciar la formació municipal de monitoratge esportiu, d’una manera transversal i aplicant-hi estàndards de qualitat, i crear una borsa de treball i/o de pràctiques per a aquest monitoratge.
 5. Proposta al Consell d’Entitats Esportives de la construcció d’un Pavelló Polilleuger ubicat a l’entorn de l’actual Pavelló Municipal d’Esports, especialment indicat per als esports d’equip i d’interior.
 6. Establiment d’un horari, calendari i preu públic per a l’ús privat puntual del Polilleuger, per tal d’afavorir la pràctica esportiva d’esports com el basquetbol, l’handbol, l’hoquei, el futbol sala, el voleibol, el bàdminton i altres esports d’equip; per part de persones no vinculades directament a un club del municipi.
 7. Tancament lleuger de l’actual coberta de la pista annexa al Pavelló Municipal d’Esports.
 8. Replantejament i execució del projecte de remodelació integral del complex Estadi Municipal, fent-ne partícep el Consell d’Entitats Esportives, que serà l’encarregat d’indicar les necessitats d’aquestes entitats.
 9. Reubicació de les instal·lacions esportives necessàries per al Club de Ciclisme en el mateix complex de l’Estadi Municipal o a l’entorn dels pavellons esportius, seguint les recomanacions del Consell d’Entitats Esportives i evitant l’aplicació d’asfalt en zones del Parc de la Torre d’en Dolça, segons previst per l’actual Equip de Govern.
 10. Estudi de la possible cobertura lleugera i sense tancament vertical de l’actual pista del Colomí, ubicada al Carrer Tenor Josep Forasté; i de l’adequació normativa i de seguretat de l’accés a la mateixa pista, així com de l’adequació de la pista a la pràctica de diversos esports de carrer.
 11. Reubicació en un espai més proper al nucli de Vila-seca del complex Skate Park.
 12. Estudiar la viabilitat d’un possible rescat de la concessió privada de l’ús i explotació de les Piscines Municipals de Vila-seca.
 13. Elaborar un mapa de zones recomanades per a la pràctica de l’activitat física individual, connectant els actuals carrils bici amb possibles carrils per a corredors i espais diàfans adequats per a córrer, patinar o fer ciclisme, incorporant-hi suficients fonts d’aigua potable.
 14. Crear un espai de salut en què s’hi duguin a terme diferents activitats relacionades amb el benestar i la salut de la població (ioga, mindfulness, manteniment físic de la gent gran, psicomotricitat…), coordinada amb els serveis de salut i de serveis socials del municipi.
 15. Obertura de les instal·lacions esportives de carrer de les escoles, amb un sistema rotatiu d’obertura municipal supervisada.
 16. Obrir espais esportius d’estiu, amb monitors i material d’esport, obert a tots els infants i adolescents de Vila-seca, per tal de fomentar l’activitat física i combatre el sedentarisme.
 17. Recuperar les Olimpíades Escolars, amb l’objectiu de fomentar la cohesió social i els valors de l’esport entre els infants i els adolescents del municipi.